Đòn bẩy và ký quỹ là gì?

Xác định cách bạn giao dịch với FXLINK Corporation

Việc sử dụng Đòn bẩy & Ký quỹ

Một trong những yếu tố hấp dẫn chính về giao dịch ngoại hối là việc sử dụng Đòn bẩy & Ký quỹ. Nó cho phép bạn sử dụng một số vốn nhỏ để mở và duy trì một vị thế lớn hơn nhiều. Ví dụ: nếu bạn muốn mở một giao dịch EURUSD trị giá 100.000 đô la, bạn không cần phải có 100.000 đô la đó trong tài khoản của mình!

Đòn bẩy là gì?

Về mặt kỹ thuật, đòn bẩy là nơi mà một nhà giao dịch có một số tiền lớn theo ý của họ trong khi sử dụng một lượng tiền nhỏ hơn đáng kể của chính họ. Họ vay một cách hiệu quả phần còn lại từ người môi giới của họ.

Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch với đòn bẩy 1: 100 và bạn có 1.000 đô la Mỹ trong tài khoản của mình, thì bạn đã có 100.000 đô la để giao dịch. Mặc dù điều này nghe có vẻ là một cơ hội cực kỳ tốt, nhưng bạn phải luôn nhớ rằng đó là một con dao hai lưỡi.

Khi bạn giao dịch với số tiền lớn hơn, vì đòn bẩy cho phép bạn thực hiện, bạn có thể mở các vị thế lớn hơn và có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, với các vị thế lớn hơn, bạn cũng có rủi ro cao hơn, do đó, khoản lỗ của bạn cũng có thể lớn hơn.

Margin là gì?

Có thể dễ hiểu hơn nếu bạn coi ký quỹ là khoản ký quỹ cho giao dịch mà bạn muốn mở và duy trì. Nhà môi giới mà bạn đang giao dịch sẽ giữ một phần số dư của bạn để bù đắp khoản lỗ có thể xảy ra trong giao dịch đó. Khi bạn đóng vị thế, tiền ký quỹ sẽ được đưa trở lại tài khoản của bạn.

Tiền ký quỹ mà bạn cần cho một giao dịch thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của toàn bộ giao dịch và được gọi là "Yêu cầu ký quỹ". Bạn sẽ được cung cấp yêu cầu ký quỹ cho mọi giao dịch mà bạn mở và nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào công cụ bạn giao dịch và nhà môi giới mà bạn chọn giao dịch.

Làm thế nào để bạn tính toán yêu cầu ký quỹ?

Chà, số tiền ký quỹ yêu cầu sẽ là tỷ lệ phần trăm của quy mô giao dịch mà bạn muốn mở và được tính theo đồng tiền cơ sở của cặp giao dịch mà bạn muốn giao dịch. Sử dụng phương trình bên dưới, bạn có thể tính ra số tiền ký quỹ bạn sẽ cần cho mỗi giao dịch.

Required Margin = Position Size X Margin Requirement

Ví dụ:

Bạn muốn mở một lô nhỏ (10.000 đơn vị cơ sở) bằng USDJPY. Bạn cần ký quỹ bao nhiêu để mở vị thế?

Vì USD là tiền tệ cơ bản, kích thước vị thế (hoặc giá trị danh nghĩa) là 10.000 USD. Người môi giới của bạn đã đưa cho bạn Yêu cầu ký quỹ là 5%.